Zarejestruj się
(32) 74 94 187

Stwardnienie rozsiane

Kategorie

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego . Uważa się, że choroba jest wywoływana przez procesy autoimmunizacyjne (tj. takie gdzie reakcja odpornościowa organizmu jest skierowana przeciwko własnym tkankom, w tym przypadku przeciwko osłonce mielinowej włókien nerwowych).
Rozpoznanie choroby opiera się na podstawie występujących objawów klinicznych, wyniku badania neurologicznego i badania płynu mózgowo-rdzeniowego a także zmian w obrazach rezonansu magnetycznego.
 
POSTACIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

  • Postać rzutowo-remisyjna
  • Postać wtórnie postępująca
  • Postać pierwotnie postępująca