Zarejestruj się
(32) 74 94 187

Leczenie Spastyczności

Kategorie

Leczenie pacjentów ze Spastycznością z użyciem toksyny botulinowej typu A.”

 

Program Lekowy finansowany w ramach kontraktu z NFZ - „Leczenie pacjentów ze Spastycznością z użyciem toksyny botulinowej typu A.”  

Od listopada 2023 roku Program Lekowy - Leczenie pacjentów ze Spastycznością
został znacząco rozszerzony dla większej grupy pacjentów: Do leczenia toksyną Botulinową typu A kwalifikują się pacjenci:

 

1. Wiek powyżej 18 lat


2. Pacjenci po przebytym udarze mózgu -krwotocznym, niedokrwiennym z udokumentowanym wypisem ze szpitala.


3. Z udokumentowanym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.


4. Z udokumentowanym rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego. Kwalifikacja pacjentów do leczenia w ramach programów NFZ odbywa się w naszym ośrodku po ustaleniu telefonicznym terminu, dla chorych ubezpieczonych w NFZ oraz ocenie przez lekarza spełnienia w/w warunków.

 

Kwalifikacja pacjentów do leczenia w ramach programów NFZ odbywa się w naszym ośrodku po ustaleniu telefonicznym terminu, dla chorych ubezpieczonych w NFZ oraz ocenie przez lekarza spełnienia w/w warunków.