Zarejestruj się
(32) 74 94 187

MRI (rezonans magnetyczny)

Kategorie

Badanie MRI (Magnetic Resonance Imaging) jest nieinwazyjną metodą obrazowania ciała wykorzystującą zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego. Badanie to umożliwia ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie i także trójwymiarowo. Szczególnie dobrze metoda ta ocenia ośrodkowy układ nerwowy (mózg i kanał kręgowy). Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów.

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

  • Choroby demielinizacyjne (np. Stwardnienie rozsiane).
  • Choroby otępienne (np. choroba Alzheimera).
  • Nowotwory mózgu trudne do oceny w innych badaniach.
  • Ocena struktur okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnego dołu mózgu.
  • Guzy kanału kręgowego.
  • Ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego.
  • Zmiany popromienne w ośrodkowym układzie nerwowym.
  • Zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii.


Badanie jest bezbolesne, nie powoduje żadnych reakcji biologicznych,nie wchodzi w reakcje ani nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.

 

Przygotowanie pacjenta do badania MRI polega na pozostaniu bez jedzenia przez 2 -3 godziny przed badaniem oraz wcześniejszym wykonaniu badania poziomu kreatyniny w surowicy krwi.

 

Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami:

  • (np. klucze, breloczki itp.), gdyż te mogą zostać przyciągnięte przez magnes i mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta.
  • zegarkiem oraz z kartami magnetycznymi (karty bankomatowe, kredytowe itp.) gdyż te mogą ulec rozmagnesowaniu.

 

Wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu (np. w przypadku badania oczodołów należy zmyć makijaż, w którym znajdują się drobiny metali kolorowych).
Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała.