IMIĘ I NAZWISKO Dr n. med. Maciej Maciejowski

FUNKCJA Dyrektor Medyczny

WYKSZTAŁCENIE Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

UZYSKANE SPECJALIZACJE Specjalista Neurologii

PRZEBYTE KURSY, SZKOLENIA Tytuł doktora nauk medycznych „Zastosowanie multimodalnych potencjałów wywołanych w monitorowaniu przebiegu i leczenia stwardnienia rozsianego”. Kurs leczenia toksyną botulinową spastyczności kończyny górnej i kończyny dolnej, profilaktyce migreny przewlekłej. MS Treatment San Raffaele University Milano, MS Diagnosis and Treatment , University of Prague

CERTYFIKATY GCP, EDSS, MSFC, BICAMS, C-SSRS, MMSE, CDR RPE2, CDR, A_IADL, ADCS-ADL, RUD

KOMUNIKACJA Język angielski