IMIĘ I NAZWISKO Katarzyna Zaręba

WYKSZTAŁCENIE  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

UZYSKANE SPECJALIZACJE  Specjalista Neurologii
Praca doktorska:  "Wpływ wybranych czynników meteorologicznych na występowanie i przebieg 
ostrej fazy udaru mózgu".


PRZEBYTE KURSY,SZKOLENIA  Ultrasonografia Dopplerowska i dupleksowa tętnic domózgowych zewnątrzczaszkowych, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska i dupleksowa,
Szkolenie z zakresu wewnątrznaczyniowego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu (Balton) 2018 r.


CERTYFIKATY Certyfikat TOEIC - język angielski, GCP

KOMUNIKACJA  Język angielski