Dnia 20 października 2022 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Zdrowia z w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

Od 1 listopada 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w ramach programu lekowego
stwardnienia rozsianego :
Co to oznacza dla naszych pacjentów?
Powyższe zmiany wynikające z wprowadzonego obwieszczenia będą skutkowały
połączeniem obecnie istniejących dwóch odrębnych programów lekowych w jeden program
czyli:

  • leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu
    lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie
    postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G.35) oraz
  •  leczenie stwardnienia rozsianego (najczęstszej postaci czyli postaci rzutowej ) (ICD-10 G.35). Po podpisaniu aneksów z NFZ nasza placówka będzie mogła zaoferować naszym pacjentom leczenie :
  • nowo- zarejestrowanymi lekami, które uzyskały refundację na podstawie w/w obwieszczenia,
  • zastosować leczenie u pacjentów z postacią pierwotnie postępującą oraz leczenie pacjentów po niepowodzeniu terapią lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego.

Informacja o podpisaniu aneksu z oddziałem Śląskim NFZ zostanie zamieszczona na naszej stronie natychmiast po jego podpisaniu.