Zarejestruj się
(32) 74 94 187

Programy NFZ

Kategorie

W naszej placówce świadczymy usługi w ramach programów lekowych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – programy te realizuje KMK-Clinical sp. z o. o. NZOZ „ Rawa-Med”
Udzielamy świadczeń medycznych w następujących programach lekowych:
1.Leczenie stwardnienia rozsianego lekami immunomodulującymi.
2.Leczenie Spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem
toksyny botulinowej typu” A".
3.Leczenie Spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem
toksyny botulinowej typu” A".

 

Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego Lekami Immunomodulującymi.
Leczenie to, może być stosowane u pacjentów powyżej 18 roku życia, z rozpoznaną postacią rzutową stwardnienia rozsianego zgodnie z kryteriami McDonalda z 2010 roku. Chorzy kwalifikowani są do Programu Leczenia Stwardnienia Rozsianego w oparciu o punktowy system kwalifikacji zapisany w kryteriach przez NFZ.


Priorytetem naszej placówki jest zindywidualizowana terapia naszych Pacjentów. Lek dobierany jest przez prowadzącego lekarza w oparciu o profil kliniczny choroby, obecność ewentualnych chorób współistniejących oraz oczekiwania pacjenta.


Stosując najwyższe standardy wprowadziliśmy w naszej placówce badanie neurologiczne z wykorzystaniem skali EDSS w oparciu o schemat badania NEUROSTATUSU .


Rozszerzenie badania o dodatkowe testy neurologiczne i neuropsychologiczne pozwala bardziej precyzyjnie monitorować przebieg stwardnienia rozsianego, co korzystnie przekłada się na czułość oceny skuteczności leczenia oraz pozwala na szybką reakcje modyfikującą leczenie w razie obserwowanej nieskuteczności.
 

Wszystkie badania dodatkowe potrzebne dla realizacji leczenia w ramach programu NFZ : MRI, badania laboratoryjne wykonywane są bezpłatnie. Koordynacją badań /ustalanie terminów ,odbiór wyników MRI oraz badań laboratoryjnych /zajmują się pracownicy placówki.

Ponieważ dobro i wygoda pacjenta jest naszym priorytetem współpracujemy z ogólnopolską siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. Próbki do badań laboratoryjnych mogą być pobierane w naszej placówce oraz we wszystkich punktach pobrań współpracujących z DIAGNOSTYKĄ (http://www.diag.pl/Nasze-placowki.17.0.html), pozwala to Pacjentom z miejscowości odległych wykonać badania laboratoryjne w swojej miejscowości .Wyniki badań są przekazywane z laboratorium bezpośrednio do naszej palcówki przed wizytą pacjenta .


 Program Leczenia Spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A oraz Program Leczenia Spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A.
 
Do programu są zakwalifikowani pacjenci po przebytym udarze mózgu, u których występuje niedowład kończyny dolnej i górnej z objawami spastyczności ( wzmożonego napięcia mięśni ocenianego przez neurologa w odpowiedniej skali ).

Warunkiem do włączenia do programu jest:
1.Przebycie udaru mózgu w okresie co najmniej 3 miesięcy przed włączeniem do programu.
2.Spastyczność kończyny dolnej i/lub górnej.
3.Zdolność przyjęcia pozycji stojącej przez pacjenta .
Leczenie w programie obejmuje:

  • Podawanie toksyny botulinowej typ A co 3 miesiące.
  • Rehabilitację przeprowadzaną po 4 tygodniach od podania leku.

 

Kwalifikacja pacjentów do leczenia w ramach programów NFZ odbywa się w naszym ośrodku po ustaleniu telefonicznym terminu ,dla chorych ubezpieczonych w NFZ oraz ocenie przez lekarza spełnienia w/w warunków.

 

Aby otrzymać informację na temat leczenia i prowadzonych badań prosimy o umówienie się na wizytę.