CENTRUM Leczenia Chorób Neurologicznych i Terapii SM

Dr n. med. Maciej Maciejowski – specjalista neurolog

W 1989 roku ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po odbyciu stażu w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach – Ligocie rozpocząłem pracę jako asystent w Klinice Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej. W 1993 otrzymałem tytuł specjalisty I stopnia z neurologii a w 1999 II stopnia. W 2000 roku obroniłem pracę doktorską pt. „Zastosowanie multimodalnych potencjałów wywołanych do monitorowania przebiegu i leczenia postaci postępującej Stwardnienia Rozsianego kladrybiną“.

Od 1993 roku byłem zatrudniony w Wojewódzkiej Poradni Schorzeń Neuroalergicznych a od 2003 roku także w Poradni Przyklinicznej Stwardnienia Rozsianego w Katowicach – Ligocie. Pracując w Klinice Neurologii byłem w zespole prowadzącym leczenie kladrybiną, mitoxantronem, cyklofosfamidem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w leczeniu pacjentów w ramach programu NFZ leczenia interferonem beta Stwardnienia Rozsianego. Moje zainteresowania naukowe skupiały się na wprowadzaniu nowych technik obrazowania rezonansem magnetycznym w Stwardnieniu Rozsianym takich jak spektroskopia MR, traktografia czy transfer magnetyzacji.

Od 2009 roku wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie  prowadzę ośrodek diagnostyki i leczenia Stwardnienia Rozsianego . Stworzyłem zespół, w skład którego wchodzą specjaliści neurolodzy, wykwalifikowany zespół pielęgniarski pracujący w Centrum Terapii SM i Leczenia Chorób Zwyrodnieniowych.W naszym ośrodku zajmujemy się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi a szczególnie Stwardnieniem Rozsianym. Co roku biorę udział w kursach naukowych i doszkalających w ramach Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stwardnieniem Rozsianym (ECTRIMS) oraz w sympozjach Amerykańskiej Akademii Neurologii. Prowadzę również szkolenia oraz warsztaty dla lekarzy neurologów w ramach diagnostyki i leczenia Stwardnienia Rozsianego. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Chorym na Stwardnienie Rozsiane gdzie udzielam porad chorym i ich rodzinom.

Centrum Leczenia Chorób Neurologicznych i Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci