CENTRUM Leczenia Chorób Neurologicznych i Terapii SM

Dr n. med. Aleksandra Porosińska – specjalista neurolog

W 2003 roku ukończyłam studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęłam studia doktoranckie w latach 2004-2008 w Klinice Neurologii ŚLAM w Zabrzu. Równolegle otwarłam specjalizację w zakresie neurologii. Tytuł specjalisty neurologa uzyskałam w 2011 roku.

W 2008r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Kontrola stabilności postawy u chorych na Stwardnienie Rozsiane, chorobę Parkinsona i Udar Niedokrwienny Mózgu”. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe to zarówno praca w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Miejskiego  w Rudzie Śląskiej  jak również porady ambulatoryjne w Poradni Neurologicznej i Poradni Stwardnienia Rozsianego w Rudzie Śląskiej gdzie prowadziłam program NFZ leczenia chorych na Stwardnienie Rozsiane. 

Od 2012 r. współpracuję  z ośrodkiem o profilu rehabilitacyjnym „Centrum Fizjoterapii Fizjofit” w Gliwicach, w którym  stosuje się innowacyjne metody rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. W maju 2013.r dołączyłam do zespołu badawczego dr n. med. Macieja Maciejowskiego prowadzącego międzynarodowe badania kliniczne. Uzyskałam certyfikaty uprawniające do przeprowadzania zobiektywizowanej ewaluacji nasilenia objawów stwardnienia rozsianego oraz uczestniczenia w badaniach klinicznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologii, autorką i współautorką prac oraz doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych.

Centrum Leczenia Chorób Neurologicznych i Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci