IMIĘ I NAZWISKO Maja Stefanik

WYKSZTAŁCENIE  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny


UZYSKANE SPECJALIZACJE  Specjalista z Farmacji Aptecznej

PRZEBYTE KURSY,SZKOLENIA Studia podyplomowe:
Zarządzanie w ochronie zdrowia

CERTYFIKATY GCP

KOMUNIKACJA  Język angielski