IMIĘ I NAZWISKO Ewelina Kokoszka

 

WYKSZTAŁCENIE Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

UZYSKANE SPECJALIZACJE  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 

PRZEBYTE KURSY, SZKOLENIA Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

 Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Wywiad i badanie fizykalne 

 

CERTYFIKATY GCP

 

KOMUNIKACJA  Język angielski