IMIĘ I NAZWISKO Katarzyna Zaręba

WYKSZTAŁCENIE  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

UZYSKANE SPECJALIZACJE  Specjalista Neurologii

PRZEBYTE KURSY,SZKOLENIA  Ultrasonografia Dopplerowska i dupleksowa tętnic domózgowych zewnątrzczaszkowych, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska i dupleksowa,
Szkolenie z zakresu wewnątrznaczyniowego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu (Balton) 2018 r.


CERTYFIKATY Certyfikat TOEIC - język angielski, GCP

KOMUNIKACJA  Język angielski