IMIĘ I NAZWISKO Anna Starostka-Tatar

WYKSZTAŁCENIE Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie neurologii w 2019r. - rozprawa doktorska pt. „Etiologia, przebieg kliniczny i leczenie udarów mózgu w województwie śląskim w latach 2009-2015


UZYSKANE SPECJALIZACJE Specjalista Neurologii

PRZEBYTE KURSY, SZKOLENIE


CERTYFIKATY GCP, EDSS

KOMUNIKACJA Język angielski