1. Biorąc pod uwagę utrudnioną dostępność leczenia w tzw. II linii aktualnie prowadzimy rekrutację do badania dla kobiet do 45 roku życia z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym oceniającym wpływ leczenia kladrybiną (Mavenclad- lek zarejestrowany) na skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych.

  2. Prowadzona jest rekrutacja dla pacjentów z postacią pierwotnie postępującą stwardnienia rozsianego z EDSS 3,0-8,0 do badania oceniającego wpływ ocrelizumabu (lek zarejestrowany) na funkcję kończyn górnych.


Wkrótce rozpoczniemy rekrutację do badań dla chorych ze wszystkimi postaciami stwardnienia rozsianego i z chorobą Devica.