Wydrukuj tę stronę

Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, której przyczyna pozostaje do tej pory niewyjaśniona.
Obecnie uważa się, że choroba jest wywoływana przez procesy autoimmunizacyjne (tj. takie gdzie reakcja odpornościowa organizmu jest skierowana przeciwko własnym tkankom, przypadku Stwardnienia Rozsianego przeciwko osłonce mielinowej włókien nerwowych). Osłonka mielinowa jest strukturą zapewniającą bardzo szybkie przewodzenie impulsów wzdłuż włókien nerwowych co warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i reagowanie mózgu i rdzenia.
Zaburzenia w układzie odpornościowym prowadzące do aktywacji procesu autoimmunizacyjnego powoduje uszkodzeniem osłonki mielinowej i tworzenie ognisk demielinizacji (tzw. „plak”) w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego.
W ognisku demielinizacji  na początku choroby dominuje odczyn zapalny, powodujący zwolnienie szybkości przewodzenia impulsów i pojawienie się objawów neurologicznych . „Plaki”– ogniska demielinizacji widoczne w badaniu rezonansu magnetycznego ,mogą być rozmieszczone w różnych częściach mózgu i rdzenia kręgowego.
W późniejszym okresie choroby dochodzi do postępu choroby i  uszkodzenia włókien nerwowych .Pojawia się wówczas odczyn zwyrodnieniowy czego następstwem jest postępowanie choroby prowadzące do  niepełnosprawności chorego.