CENTRUM TERAPII SM

Objawy Stwardnienia Rozsianego

Objawy stwardnienia rozsianego możemy podzielić na związane z uszkodzeniem osłonki mielinowej i uwalnianiem aktywnych biologicznie białek i wolnych rodników.

Objawy związane z uszkodzeniem osłonki mielinowej to najczęściej:

 • Zapalenie nerwu wzrokowego
 • Podwójne widzenie wywołane zaburzeniami ruchów gałek ocznych
 • Osłabienie kończyn (niedowład) jednej, dwóch lub więcej
 • Niezborność ruchów i problemy z równowagą
 • Osłabienie czucia na kończynach i tułowiu
 • Zaburzenia w oddawaniu moczu i kału

Objawy związane z uwalnianiem aktywnych białek i wolnych rodników to najczęściej:

 • Zespół zmęczenia
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia funkcji poznawczych

Co to jest rzut Stwardnienia Rozsianego:

Występowanie rzutów jest najbardziej charakterystycznym przebiegiem i obrazem klinicznym SM. Rzutem stwardnienia rozsianego nazywamy wystąpienie nowych bądź nasilenie istniejących objawów neurologicznych. O rzucie stwardnienia rozsianego mówimy wówczas, gdy wymienione objawy neurologiczne utrzymują się powyżej 24 godzin bez objawów gorączki, infekcji czy dużego stresu. Początek może być ostry lub podostry, a największe nasilenie objawów występuje w ciągu kilku dni czasem tygodni, po których następuje całkowite lub częściowe ustąpienie objawów .
Jakie są objawy rzutu Stwardnienia Rozsianego?

Możemy je podzielić na:

 • Ruchowe (niedowład- osłabienie ; porażenie kończyny lub kończyn; lub kombinacja objawów ruchowych)
 • Czuciowe (niedoczulica-ubytek czucia; przeczulica- nieprzyjemne doznania czuciowe; lub kombinacja objawów)
 • Oczne (pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego),
 • Móżdżkowe (zaburzenia równowagi; zaburzenia chodu; niezborność kończyn; drżenie; oczopląs; zaburzenia mowy)
 • Z pnia mózgu (podwójne widzenie; oczopląs; zaburzenia połykania; zaburzenia mowy)

Postacie Stwardnienia Rozsianego:

 • Postać rzutowo-remisyjna Stwardnienia Rozsianego – najbardziej charakterystyczna, z występowaniem rzutów i całkowitym lub częściowym wycofywaniem się objawów.
 • Postać wtórnie postępująca Stwardnienia Rozsianego– późniejszy okres choroby, po okresie rzutów dochodzi do stopniowego postępowania objawów, bez okresów poprawy.
 • Postać pierwotnie postępująca Stwardnienia Rozsianego– od początku pojawiają się objawy, które nie ulegają poprawie, tylko stopniowo się nasilają.
 • Postać łagodna Stwardnienia Rozsianego – rozpoznawana jest jeśli po 15 latach choroby w okresie pomiędzy rzutami nie ma widocznych objawów niewydolności ruchowej.
 • Istnieją jeszcze warianty stwardnienia rozsianego takie jak wariant Marburga(postać ostra, agresywna SM), choroba Schildera oraz Stwardnienie koncentryczne Balo.

Centrum Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci