CENTRUM TERAPII SM

Diagnostyka Stwardnienia Rozsianego

Rozpoznanie Stwardnienia Rozsianego:

Wykonywane badania diagnostyczne mają charakter pomocniczy, gdyż rozpoznanie choroby jest rozpoznaniem klinicznym tj. takim, które uwzględnia objawy, przebieg a także pomocniczo wyniki badań dodatkowych.
Żadne badanie dodatkowe (włącznie z badaniem metodą rezonansu magnetycznego) nie jest swoiste i charakterystyczne dla Stwardnienia Rozsianego. Pokazuje ogniska demielinizacji niezależnie od ich przyczyny. Ponad 95% chorych z klinicznie pewnym SM ma zmiany w rezonansie magnetycznym. Należy też pamiętać, że związek pomiędzy obrazem rezonansu magnetycznego a stanem klinicznym chorego jest bardzo niewielki. Dla rozpoznania i oceny progresji zmian szczególnie istotne jest wykonywanie badań  używając tego samego protokołu badania. Jest to szczególnie istotne w monitorowaniu leczenia.

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – obejmuje badanie ogólne płynu oraz ocenę tzw. aktywnego płynu mózgowo-rdzeniowego to znaczy ocenę indexu IgG oraz obecności prążków oligoklonalnych. Podwyższony index IgG oraz obecność prążków oligoklonalnych świadczą o reakcji immunologicznej specyficznej dla układu nerwowego ale nie tylko dla SM. Z drugiej strony brak obecności prążków oligoklonalnych i prawidłowy index IgG nie wyklucza SM. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego jest konieczne do rozpoznania postaci pierwotnie postępującej choroby wg. aktualnie obowiązujących kryteriów Mc Donalda.
Wzrokowe Potencjały Wywołane – służą do oceny szybkości przewodzenia w nerwie wzrokowym. Nerw wzrokowy jest miejscem gdzie bardzo często dochodzi do zmian demielinizacyjnych. Potencjały wywołane służą do potwierdzenia aktualnego zapalenia nerwu wzrokowego oraz do wykrywania ognisk tzw. niemych klinicznie w nerwie wzrokowym.

Centrum Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci