CENTRUM TERAPII SM

Potencjały wywołane

Potencjały wywołane są nieinwazyjną metodą badania funkcji poszczególnych dróg czuciowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Stosując powtarzalną stymulację odpowiedniego receptora (wzrokowego, słuchowego czy dotykowego) możemy za pomocą elektrod umieszczonych nad odpowiednimi obszarami mózgu ocenić średni czas przechodzenia impulsów przez daną drogę (wzrokową, słuchową czy czuciową). Poprzez porównanie średniego czasu danego pacjenta z uśrednionymi wartościami dla zdrowych ludzi możemy ocenić, czy funkcja tej drogi jest prawidłowa.

Wskazania do badania wzrokowych potencjałów wywołanych:

  • zapalenie nerwu wzrokowego
  • stwardnienie rozsiane
  • choroba Devica
  • inne choroby demielinizacyjne
  • wszystkie choroby przebiegające z uszkodzeniem osłonki mielinowej nerwów np. leukodystrofie
  • zespół Lebera
  • organiczne uszkodzenie drogi wzrokowej

Technika wykonania badania:
Pacjent siedzi przed monitorem, na którym jest wyświetlany bodziec świetlny – naprzemienne przesuwanie się czarnych i białych pól wzoru. Wynik badania wzrokowych potencjałów wywołanych przedstawia się w formie graficznej – w postaci krzywej złożonej z załamków (fal) dodatnich (P) i ujemnych (N). Lekarz oceniający badanie bierze pod uwagę amplitudę odpowiedzi oraz latencję (czas pojawienia się szczytu fali od momentu zadziałania bodźca). Każde oko badane jest osobno. Czas trwania badania to maksymalnie 20 minut, a wynik pacjent otrzymuje po badaniu.

Badanie jest nieinwazyjne i nieobciążające dla pacjenta.
Czas trwania 20 min.

Centrum Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci