CENTRUM TERAPII SM

Nowe leki

Każdy nowy lek, aby mógł być, zgodnie z prawem, stosowany w danej chorobie musi przejść  3 etapy badań klinicznych.

Pierwszy etap:
ocenia bezpieczeństwo, farmakokinetykę, farmakodynamikę oraz właściwą dawkę leku badanego.

Drugi etap:
ocenia  wpływ badanego leku  na np. obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i stan kliniczny chorego w okresie 6-12 miesięcy najczęściej w porównaniu do placebo.

Trzeci etap ocenia:
wpływ leku badanego na przebieg choroby,  pojawianie się nowych objawów neurologicznych oraz zmiany w badaniach obrazowych mózgu czy rdzenia w okresie 24 miesięcy.
Na tym etapie badania odbywają się bez placebo z aktywnym komparatorem, ( lekiem) który jest już zarejesterowany w danej chorobie.

Centrum Terapii SM prowadzi badania kliniczne w podanych poniżej jednostkach chorobowych.Wszystkie badania  w naszym ośrodku są prowadzone pod nadzorem i kontrolą polskich i międzynarodowych instytucji takich jak:


Centralna Ewidencja Badań Klinicznych
Centralna Komisja Bioetyczna
Europejska Agencja Medyczna (EMA)
Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków (FDA).

Nowe leki w Stwardnieniu Rozsianym:

Wkrótce w naszym ośrodku rozpoczynamy dwa programy dla chorych z postacią pierwotnie postępującą stwardnienia rozsianego , w której aktualnie brak jest leczenia refundowanego.
W obu programach stosować będziemy przeciwciała monoklonalne.
W grudniu 2018 rozpoczniemy program dla postaci rzutowej stwardnienia rozsianego z przeciwciałami przeciw limfocytom B.
Udział w programach jest bezpłatny (w tym wizyty, badania diagnostyczne i leczenie). Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach terapii prosimy o umówienie się na wizytę. Szczegóły
w zakładce KONTAKT.

Nowe Leki w chorobie Devica

W chorobie Devica standardowo stosujemy leki obniżające odporność ale także coraz częściej stosuje się przeciwciała monoklonalne , które mogą hamować nadmierną aktywność układu odpornościowego i blokować tworzenie nacieków z komórek zapalnych w nerwach wzrokowych i rdzeniu kręgowym.

Nowe leki w chorobie Alzheimera

U chorych ze średniozaawansowaną postacią choroby Alzheimera prowadzimy badanie kliniczne z lekiem biologicznym . Pacjenci są kwalifikowani przez lekarza na podstawie stopnia zaawansowania zaburzeń funkcji poznawczych. 
Udział w programie jest bezpłatny (w tym wizyty, badania diagnostyczne i leczenie).
Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach terapii prosimy o umówienie się na wizytę. Szczegóły w zakładce KONTAKT.

Nowe leki w leczeniu padaczki:

Dla pacjentów z padaczką lekooporną z napadami uogólnionymi, toniczno-klonicznymi rozpoczynamy program z lekiem Cenobamat .
Udział w programach jest bezpłatny (w tym wizyty, badania diagnostyczne i leczenie). Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach terapii prosimy o umówienie się na wizytę. Szczegół w zakładce KONTAKT.

Toksyna botulinowa 

produkowana jest przez bakterie beztlenowe Gram dodatnie – laseczki jadu kiełbasianego. Obecnie na świecie komercyjnie dostępne są dwa serotypy toksyny botulinowej: A i B. Toksyna botulinowa w organizmie człowieka łączy się z płytką nerwowo -mięśniową powodując zahamowanie uwalniania się acetylocholiny z zakończeń presynaptycznych co skutkuje rozluźnieniem napięcia mięśni. Toksyna botulinowa jest uznaną metodą leczenia spastyczności czyli wzmożonego napięcia mięśni. Efekt działania leku pojawia się od 24h do 5 dni od podania i utrzymuje  się 12-16 tygodni. W dawkach leczniczych efekt działania leku jest czasowy, zabiegi należy powtarzać co około 12 tygodni celem utrzymania pożądanego efektu leczniczego.

Wskazania: ( zgodnie z CHPL)(1)

 1.  Dystonie - są to zaburzenia ruchowe, charakteryzujące się występowaniem niezależnych od woli skurczów mięśni lub grup mięśniowych powodujące niekontrolowane ruchy i ułożenia części ciała:
 •  Połowiczy kurcz twarzy i związane z nim ogniskowe dystonie np. kurcz powiek (blefarospazm) jest jedną z najczęstszych postaci dystonii, czyli choroby polegającej na występowaniu niezależnych od woli skurczów mięśni. W przypadku kurczu powiek zajętymi mięśniami są mięśnie okrężne oczu.
 • Idiopatyczny kręcz karku (dystonia szyjna).

2. Leczenie spastyczności

 • Ogniskowe przykurcze (spastyczność) nadgarstka i dłoni u dorosłych pacjentów po udarze,
 • Nietrzymanie moczu u dorosłych z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
 • Idiopatyczna nadreaktywność pęcherza moczowego z objawami nietrzymania moczu, parciem naglącym lub częstomoczem, u dorosłych z niewystarczającą odpowiedzią na stosowanie leków antycholinergicznych lub w przypadku nadwrażliwości na te leki.
 • Niedowład spastyczny kończyn dolnych np. w stwardnieniu rozsianym  utrudniający poruszanie się chorego.

3. Bóle głowy/Migrena

 • Profilaktyka bólów głowy u dorosłych z przewlekłą migreną (bóle głowy występujące co najmniej 15 dni w miesiącu).

4. Medycyna estetyczna

 • Leczenie zmarszczek gładzizny czoła spowodowanych nadmiernym kurczeniem się mięśnia marszczącego brwi oraz mięśnia podłużnego nosa.
 • Uporczywa, ciężka, pierwotna nadpotliwość pach, przeszkadzająca w codziennych czynnościach i oporna na leczenie miejscowe.

Korzyści stosowania Toksyny Botulinowej :

 • Efekt przewidywalny, zależny od dawki i całkowicie odwracalny.
 • Prosty sposób podania.
 • Działanie tylko miejscowe, wyłączające konkretna grupę mięśni.
 • Zmniejszenie napięcia mięśni, hamowanie przykurczy.
 • Szybki efekt leczniczy

Centrum Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci