Wydrukuj tę stronę

Badania labolatoryjne

W Centrum Terapii Sm i chorób neurozwyrodnieniowych wykonujemy wszelkie badania laboratoryjne, które są konieczne do diagnostyki i leczenia schorzeń układu nerwowego. Wykonujemy także badania, które, stanowią kryterium włączenia pacjenta do proponowanego  badania klinicznego.

Stałe i systematyczne monitorowanie poziomu poszczególnych wskaźników laboratoryjnych zapewnia pacjentom pełne bezpieczeństwo w terapii standardowej jak i  prowadzonych projektach badawczych.

Pacjenci uczestniczący w leczeniu w ramach lekowego programu NFZ LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO wykonują badania laboratoryjne w ramach programu w regularnych odstępach przewidzianych programem.
Wszystkie badania w ramach tych projektów są bezpłatne dla pacjenta.