Wydrukuj tę stronę

Poradnia Leczenia Choroby Devica

Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia (neuromyelitis optica, NMO), czyli choroba Devica, to ciężka choroba o podłożu autoimmunologicznym ośrodkowego układu nerwowego, odrębna od stwardnienia rozsianego.
Choroba Devica ta jest znacznie rzadsza od stwardnienia rozsianego w naszej szerokości geograficznej. Zwykle rozpoczyna się pod koniec czwartej dekady życia, ale zdarzają się przypadki o wcześniejszym i późniejszym zachorowaniu. Kobiety chorują około 4 razy częściej niż mężczyźni.
Ogniska zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym powstają na skutek działania swoistych autoprzeciwciał NMO-IgG skierowanych przeciwko akwaporynie 4 (AQP4) białku kanału wodnego znajdującego się na komórkach nerwowych. Przeciwciała te powodują uszkodzenie osłonki mielinowej powodując powstanie ognisk demielinizacyjnych, a następnie martwicy uszkodzonych włókien nerwowych. Z niewiadomych przyczyn w chorobie Devica dochodzi do wybiórczego zajęcia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego. Istnieje grupa chorych, u których przeciwciała przeciw akwaporynie- 4 nie występują, a mimo to można rozpoznać chorobę.

Objawy:

  • zapalenie nerwu wzrokowego – jedno – lub obustronne w postaci obniżenia ostrości widzenia, zaburzenia widzenia kolorów, uczucie przymglenia obrazu czasem z obecnością ciemnej plamy w polu widzenia
  • objawy osłabienia kończyn dolnych lub kończyn górnych i dolnych z zaburzeniami czucia na kończynach i tułowiu z zaburzeniami w oddawaniu moczu i stolca, osłabienie kończyn dolnych może prowadzić do zaburzeń w poruszaniu się lub do unieruchomienia pacjenta
  • przebieg kliniczny choroby Devica (NMO) jest zmienny i może mieć przebieg jednofazowy (bez nawrotów) lub wielofazowy (charakteryzujący się występowaniem nawracających epizodów zapalenia nerwów wzrokowych i/lub rdzenia z okresami remisji trwającymi od kilku miesięcy do kilku lat)

Diagnostyka:

Kryteria diagnostyczne rozpoznania obejmują wykonanie badań rezonansu magnetycznego rdzenia w odcinku szyjnym i piersiowym, rezonansu magnetycznego mózgu oraz oznaczenie przeciwciał przeciw akwaporynie-4.

Aby rozpoznać zespół Devica muszą być spełnione następujące kryteria:

konieczne:

  • zapalenie nerwów wzrokowych
  • ostre zapalenie rdzenia kręgowego

oraz  fakultatywne - co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów wspierających rozpoznanie:

  • widoczne w rezonansie magnetycznym rdzenia kręgowego uszkodzenie rozciągające się na długość minimum 3 sąsiadujących segmentów rdzenia
  • prawidłowy obraz mózgowia w pierwszym badaniu rezonansu magnetycznego głowy lub obraz nietypowy dla stwardnienia rozsianego
  • dodatni wynik badania serologicznego w kierunku NMO-IgG

 

Leczenie w Centrum Terapii SM

Nie ma zarejestrowanego leku na chorobę Devica ( NMO)
Stosuje się leki immunosupresyjne,  to jest takie, które obniżają produkcję przeciwciał przez organizm. Niestety jest to działanie niespecyficzne dlatego też skuteczność tego leczenia jest niezadowalająca, a możliwe objawy uboczne (zwłaszcza infekcje) znaczne.
W leczeniu zaostrzeń (rzutów) choroby podaję się duże dawki kortykosteroidów dożylnie, w przypadkach o ciężkim przebiegu z dobrym efektem stosuję się plazmaferezę, czyli wymianę osocza łącznie z obecnymi w nim przeciwciałami.
W leczeniu zapobiegającym nawrotom choroby stosuje się leki immunosupresyjne – obniżające odporność oraz leki biologiczne – przeciwciała monoklonalne.
W naszym centrum prowadzimy leczenie immunosupresyjne choroby Devica zgodne z zaleceniami światowych ekspertów. Aktualnie prowadzimy także badania kliniczne z użyciem przeciwciał monoklonalnych.

Aby otrzymać informację na temat leczenia i prowadzonych badań prosimy o umówienie się na wizytę – szczegóły w zakładce KONTAKT.