Wydrukuj tę stronę

Poradnia Leczenia Choroby Alzheimera

Choroba ta charakteryzuje się uogólnionym zanikiem kory mózgu z obecnością rozpowszechnionych, zawierających beta amyloid plak starczych i splotów neurowłókienkowych.  Zmiany te prowadzą do zmniejszania gęstości synaps to jest połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Wszystkie zmiany patologiczne rozwijające się w mózgu prowadzą do stopniowego pojawiania się i narastania objawów demencji.

Objawy:

  • Zaburzenia pamięci – zwłaszcza tzw. pamięci świeżej, krótkoterminowej, którą wykorzystujemy na co dzień przy wykonywaniu podstawowych czynności. Mniej uszkodzona, przynajmniej na początku choroby, jest pamięć tzw.stara tj. taka, która obejmuje to co działo się przed wielu laty.
  • Zaburzenia mowy – dominują zaburzenia nazywania przedmiotów, imion i nazwisk, trudności w budowie zdań i ich rozumieniu.
  • Zaburzenia praksji – trudności w zrozumieniu i wykonaniu coraz bardziej prostych poleceń i czynności, które wcześniej pacjent swobodnie wykonywał. Trudności w uczeniu się nowych zadań – np. obsługi nowych urządzeń
  • Zaburzenia gnozji – chory nie ma poczucia choroby, nie rozpoznaje swoich zaburzeń jako chorobowe, stąd pacjenci ci nie przychodzą sami do lekarza a są przyprowadzani przez rodzinę. Występują trudności w rozpoznawaniu członków własnej rodziny(prozopagnozja), nieco bardziej skomplikowanych scen np. w telewizji co skutkuje tym że chory przestaje ją oglądać.
  • Zaburzenia psychiatryczne – mogą występować w postaci depresji z obniżeniem nastroju, zaburzeniami snu lub przebiegać z pobudzeniem psychoruchowym chorego np.  z powodu halucynacji.

Diagnostyka

Chory z objawami zespołu otępiennego musi mieć przeprowadzoną wnikliwą diagnostykę mającą na celu ustalenie przyczyny występowania objawów.
Do badań, które każdy pacjent musi mieć wykonane zaliczamy:

  • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego – pozwala wykluczyć inne przyczyny otępienia(naczyniowe, urazy) obrazując zanik kory mózgu,
  • Testy neuropsychologiczne – bardzo czuła metoda oceny zaburzeń pamięci, mowy , nazewnictwa,pomagają zróżnicować otępienie alzheimerowskie od innych typów otępienia i od otępienia rzekomego.
  • Badania laboratoryjne – konieczne do odróżnienia otępienia alzheimerowskiego od innych chorób jak niedobór wit. B12, przewlekłe infekcje.
  • Badania genetyczne.

Leczenie w Centrum Terapii SM i Chorób Neurozwyrodnieniowych

Leczenie choroby Alzheimera powinno się rozpoczynać jak najwcześniej po postawieniu diagnozy. Wszystkie leki zarejestrowane w leczeniu tej choroby  można stosować w łagodnej i umiarkowanej postaci otępienia. Należą do nich tzw. inhibitory cholinesterazy (donepezil, riwastygmina i galantamina).  Kolejnym lekiem zarejestowanym jest memantyna, która ma inny mechanizm działania.
Należy podkreślić, że skuteczność wszystkich zarejestrowanych leków jest bardzo ograniczona. Mogą one nieco spowalniać narastanie objawów alel nie należy się spodziewać ich zatrzymania.
Choroba Alzhemera z racji swojego coraz częstszego występowania jest przedmiotem bardzo intensywnych badań. Wykorzystjąc znajomość procesów toczących się w mózgu a zwłaszcza odkładania się blaszek amyloidu próbuje się stosować przeciwciała monoklonalne hamujące tworzenie się tych struktur. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach terapii prosimy o umówienie się na wizytę.

Szczegóły w zakładce KONTAKT.