CENTRUM TERAPII SM

Badanie rezonansowe głowy i rdzenia (MRI)

Badanie MRI (Magnetic Resonance Imaging)

jest nieinwazyjną metodą obrazowania ciała wykorzystującą zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego. Badanie to umożliwia ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie i także trójwymiarowo. Szczególnie dobrze metoda ta ocenia ośrodkowy układ nerwowy (mózg i kanał kręgowy).
Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

  • Choroby demielinizacyjne (np. Stwardnienie rozsiane).
  • Choroby otępienne (np. choroba Alzheimera).
  • Nowotwory mózgu trudne do oceny w innych badaniach.
  • Ocena struktur okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnego dołu mózgu.
  • Guzy kanału kręgowego.
  • Ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego.
  • Zmiany popromienne w ośrodkowym układzie nerwowym.
  • Zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii.


Badanie jest bezbolesne, nie powoduje żadnych reakcji biologicznych,nie wchodzi w reakcje ani nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.

Przygotowanie pacjenta do badania MRI polega na pozostaniu bez jedzenia przez 2 -3 godziny przed badaniem oraz wcześniejszym wykonaniu badania poziomu kreatyniny w surowicy krwi.

Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami:

  • (np. klucze, breloczki itp.), gdyż te mogą zostać przyciągnięte przez magnes i mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta.
  • zegarkiem oraz z kartami magnetycznymi (karty bankomatowe, kredytowe itp.) gdyż te mogą ulec rozmagnesowaniu.

Wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu (np. w przypadku badania oczodołów należy zmyć makijaż, w którym znajdują się drobiny metali kolorowych).
Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała.

Centrum Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci